Konkursdebitor:
Bulstein AS 
Org. nr.:
911 963 035 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
17-001617KON-KISA/11 
Konkursåpning:
18.01.2017 
Fristdag:
04.01.2017 
Frist for anmeldelse av krav:
14.02.2017 
Første skiftesamling:
16.02.2017 kl. 09:15 
Midlertidig innberetning:
15.02.2017 
Slutningskjennelse:
08.11.2018