Konkursdebitor:
Building AS 
Org. nr.:
988 550 442 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
13-094228KON-KISA/23 
Konkursåpning:
11.06.2013 
Fristdag:
26.04.2013 
Frist for anmeldelse av krav:
30.07.2013 
Første skiftesamling:
20.08.2014 kl. 11:15 
Midlertidig innberetning:
16.08.2013 
Slutningskjennelse:
13.11.2015