Konkursdebitor:
Buczynska, Mirela Anna 
Org. nr.:
220872 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
14-156884KON-KISA/07 
Konkursåpning:
16.10.2014 
Fristdag:
02.10.2014 
Frist for anmeldelse av krav:
07.11.2014 
Første skiftesamling:
11.11.2014 kl. 09:15 
Midlertidig innberetning:
10.11.2014 
Slutningskjennelse:
16.11.2015