Konkursdebitor:
Brekkekjær Utvikling AS 
Org. nr.:
990 957 053 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
13-094697KON-KISA/21 
Konkursåpning:
03.06.2013 
Fristdag:
03.06.2013 
Frist for anmeldelse av krav:
08.07.2013 
Første skiftesamling:
13.08.2013 kl. 10:30 
Midlertidig innberetning:
12.08.2013 
Slutningskjennelse:
21.09.2015