Konkursdebitor:
Borge Investment AS 
Org. nr.:
960 527 232 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-108245KON-KISA/11 
Konkursåpning:
18.07.2018 
Fristdag:
17.07.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
17.08.2018 
Første skiftesamling:
22.08.2018 kl. 10:45 
Midlertidig innberetning:
21.08.2018 
Slutningskjennelse:
25.03.2020