Konkursdebitor:
Borgan, Preben Slåttsveen (Borgan Bygg) 
Org. nr.:
915 621 686 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
17-089236KON-KISA/23 
Konkursåpning:
09.06.2017 
Fristdag:
01.06.2017 
Frist for anmeldelse av krav:
14.07.2017 
Første skiftesamling:
19.07.2017 kl. 11:00 
Midlertidig innberetning:
14.07.2017 
Slutningskjennelse:
26.11.2018