Konkursdebitor:
Blomsterhjørnet Mandal AS 
Org. nr.:
997 001 761 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
17-012666KON-KISA/11 
Konkursåpning:
24.01.2017 
Fristdag:
23.01.2017 
Frist for anmeldelse av krav:
02.03.2017 
Første skiftesamling:
07.03.2017 kl. 10:00 
Midlertidig innberetning:
06.03.2017 
Slutningskjennelse:
26.06.2017