Konkursdebitor:
Bistro Hånes AS 
Org. nr.:
922 299 773 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
21-088648KON-TAGD/TKRI 
Konkursåpning:
24.08.2021 
Fristdag:
14.05.2021 
Frist for anmeldelse av krav:
24.09.2021 
Første skiftesamling:
28.09.2021 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
27.09.2021 
Slutningskjennelse:
14.10.2021