Konkursdebitor:
Bauer Energi AS 
Org. nr.:
980 072 584 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
14-054575KON-KISA/07 
Konkursåpning:
27.03.2014 
Fristdag:
27.03.2014 
Frist for anmeldelse av krav:
01.05.2014 
Første skiftesamling:
06.05.2014 kl. 15:00 
Midlertidig innberetning:
05.05.2014 
Slutningskjennelse:
12.07.2016