Konkursdebitor:
Arena Bortelid AS 
Org. nr.:
987 964 898 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
17-103229KON-KISA/24 
Konkursåpning:
27.06.2017 
Fristdag:
26.06.2017 
Frist for anmeldelse av krav:
01.08.2017 
Første skiftesamling:
16.08.2017 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
15.08.2017 
Slutningskjennelse:
08.10.2018