Konkursdebitor:
Aquaponics AS 
Org. nr.:
996 566 560 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-108243KON-KISA/11 
Konkursåpning:
18.07.2018 
Fristdag:
17.07.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
17.08.2018 
Første skiftesamling:
22.08.2018 kl. 08:15 
Midlertidig innberetning:
21.08.2018 
Slutningskjennelse:
26.03.2020