Konkursdebitor:
Antero AS 
Org. nr.:
986 459 278 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
12-58811KON-KISA/07 
Konkursåpning:
25.04.2012 
Fristdag:
10.04.2012 
Frist for anmeldelse av krav:
30.05.2012 
Første skiftesamling:
24.05.2012 kl. 10:30 
Midlertidig innberetning:
23.05.2012 
Slutningskjennelse: