Konkursdebitor:
Angell, Filip Jacobsen 
Org. nr.:
 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
17-005329KON-KISA/21 
Konkursåpning:
24.01.2017 
Fristdag:
10.01.2017 
Frist for anmeldelse av krav:
02.03.2017 
Første skiftesamling:
07.03.2017 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
06.03.2017 
Slutningskjennelse:
04.04.2017