Konkursdebitor:
AKA Ventilation Kjell Åke Arnulf Abrahamsson 
Org. nr.:
995 768 399 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
16-130920KON-KISA/11 
Konkursåpning:
30.08.2016 
Fristdag:
17.08.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
30.09.2016 
Første skiftesamling:
03.10.2016 kl. 13:00 
Midlertidig innberetning:
30.09.2016 
Slutningskjennelse:
23.10.2017