Konkursdebitor:
Ahmady, Hamed 
Org. nr.:
922794499 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
21-049183KON-KISA/ 
Konkursåpning:
21.04.2021 
Fristdag:
31.03.2021 
Frist for anmeldelse av krav:
14.05.2021 
Første skiftesamling:
19.05.2021 kl. 10:30 
Midlertidig innberetning:
18.05.2021 
Slutningskjennelse:
03.06.2021