Konkursdebitor:
The Convent Hills AS 
Org. nr.:
913 957 466 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
16-091396KON-KISA/23 
Konkursåpning:
17.06.2016 
Fristdag:
15.04.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
22.07.2016 
Første skiftesamling:
26.07.2016 kl. 13:00 
Midlertidig innberetning:
22.07.2016 
Slutningskjennelse: