Konkursdebitor:
Formidlingsspesialisten AS 
Org. nr.:
819383642 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
20-057883KON-KISA/11 
Konkursåpning:
15.09.2020 
Fristdag:
06.03.2020 
Frist for anmeldelse av krav:
20.10.2020 
Første skiftesamling:
22.10.2020 kl. 08:15 
Midlertidig innberetning:
21.10.2020 
Slutningskjennelse: