Konkursdebitor:
Faglig Rekkverk AS 
Org. nr.:
921 156 324 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
22-009436KON-TAGD/TKRI 
Konkursåpning:
02.02.2022 
Fristdag:
19.01.2022 
Frist for anmeldelse av krav:
01.03.2022 
Første skiftesamling:
28.02.2022 kl. 08:30 
Midlertidig innberetning:
 
Slutningskjennelse: