Konkursdebitor:
Arkitekt Rune Tobiassen AS 
Org. nr.:
988 990 353 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
20-164832KON-KISA/24 
Konkursåpning:
17.11.2020 
Fristdag:
16.11.2020 
Frist for anmeldelse av krav:
11.12.2020 
Første skiftesamling:
15.12.2020 kl. 09:00 
Midlertidig innberetning:
14.12.2020 
Slutningskjennelse: