Konkursdebitor:
Ali, Ahmed Maghdid 
Org. nr.:
818 726 252 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
22-023489KON-TAGD/TKRI 
Konkursåpning:
23.02.2022 
Fristdag:
14.02.2022 
Frist for anmeldelse av krav:
22.03.2022 
Første skiftesamling:
24.03.2022 kl. 08:15 
Midlertidig innberetning:
23.03.2022 
Slutningskjennelse: